Vermeire sanitair & cv

Klik hier om de ondertitel te bewerken

Een zonneboilerinstallatie bestaat uit een opslagvat en een aantal thermische zonnecollectoren op het dak. In tegenstelling tot fotovoltaïsche zonnepanelen die elektriciteit opwekken, vangen die thermische zonnecollectoren op het dak het zonlicht op en zetten dit om in warmte. We spreken dan van thermische zonne-energie. Die warmte wordt opgeslagen in het opslagvat of voorraadvat. Het leidingwater wordt hierdoor opgewarmd, alvorens het naar de cv-ketel of de waterkraan gaat. Uw cv-ketel of waterboiler hoeft voor dit warm water dus niet meer, of veel minder, aan te slaan. Enkel op het ogenblik dat er onvoldoende zonlicht beschikbaar is. Dat betekent een forse besparing op uw energierekening en een grote winst voor het milieu.


Premies voor uw zonneboiler De investering in een zonneboiler verdient zichzelf terug. Enerzijds omdat u flink wat bespaart op uw maandelijkse energiefacturen en u zich beschermt tegen stijgende energieprijzen in de toekomst. Anderzijds draagt ook de overheid zijn steentje bij om de investering betaalbaar te maken. Verschillende overheden geven daarom premies voor wie een zonneboiler installeert. Deze premies zijn meestal gekoppeld aan een aantal randvoorwaarden met betrekking tot de kwaliteit van de boiler en de zonnecollectoren en de garanties die gekoppeld zijn aan de installatie.