Vermeire sanitair & cv

Klik hier om de ondertitel te bewerken
Vroeger waren woningen veel minder luchtdicht en was ventileren niet nodig. Intussen zijn de woningen echter drastisch veranderd. Iedereen heeft centrale verwarming en huizen worden met het oog op de energiezuinigheid potdicht gemaakt. Het aanvoeren van verse lucht is dan ook pure noodzaak! Een mens ademt immers vocht en afvalstoffen uit. Daarnaast kookt en doucht u en zo komt er al snel een paar liter water in de binnenlucht. Dat vocht moet natuurlijk ergens heen. Als u het binnenklimaat gezond wil houden, moet u verse lucht toevoeren. Bovendien eist het wettelijk kader dat nieuwbouwwoningen voorzien worden van een conform ventilatiesysteem.